Skip to main content

Common Kanji Vocabulary Lists

The Jōyō Kanji 常用漢字表

The jōyō kanji is the guide to kanji characters announced officially by the Japanese Ministry of Education. Current jōyō kanji are those on a list of 1,945 characters issued on October 10, 1981. It is a slightly modified version of the tōyō kanji, which was the initial list of secondary school-level kanji standardized after World War II. (source: Wikipedia)

JLPT Kanji 日本語能力試験漢字

The Japanese Language Proficiency Test, or JLPT, is a standardized criterion-referenced test to evaluate and certify the Japanese language proficiency of non-native speakers. It is held twice a year in East Asia and once a year in other regions. The JLPT has five levels, with Level N5 being the most basic and Level N1 the most difficult. The Japan Foundation estimates that approximately 150 hours of study are necessary to pass the Level N5 exam and 900 hours of study are required to pass the Level N1 test, although the figures may be significantly higher for native English speakers. In 2008, the Japanese government announced a plan under consideration to use the JLPT to screen applicants for long-term and permanent resident visas. (source: Wikipedia)
The JLPT Kanji are basically Jōyō Kanji divided into four levels of the JLPT. Each set consists of kanji required to pass each level of the JLPT.

2,500 most frequently used kanji in newspapers

2,500 kanji ordered in a list that expresses the relative frequency of occurence of a character in the modern Japanese. The survey is based on newspaper articles.

The Jinmeiyō Kanji 人名用漢字

The Jinmeiyō Kanji (Chinese characters for use in personal names) are a set of 983 Chinese characters known as the "name kanji" in English. They are a supplementary set of characters which can be legally used in registered personal names in Japan, despite not being in that country's set of "commonly used characters". As a rule, registered personal names may contain only jōyō kanji, jinmeiyō kanji, katakana and hiragana. Jinmeiyō Kanji is sometimes used to mean only the 983 characters, or to mean the 2928 characters in both the Jinmeiyō and Jōyō sets. (source: Wikipedia)

Comments

Popular posts from this blog

Korejsko pismo

http://www.youtube.com/watch?v=CdiR-6e1h0o 
http://www.koreanwikiproject.com/wiki/index.php?title=Hangeul_step_1/hr
http://korejskijezik.wordpress.com/

korejsko pismo, slovno pismo korejskoga jezika. Upotrebljava se sámo ili u kombinaciji sa znakovima kin. podrijetla koji služe za zapisivanje cijelih riječi ili osnova. Do konca VII. st. u Koreji se pisalo samo kin. pismom i jezikom. God. 692. načinjeno je od kin. znakova slogovno pismo. Oko 1400. izumljen je tisak s pokretnim slovima, pa je načinjeno jednostavnije, današnje slovno pismo, u kojem su posebni znakovi za suglasnike i posebni za samoglasnike. Po predaji 1446. načinio ga je kralj Sedžon. Vjerojatno je da se za načela ugledao na mongolsko pismo galik, koje je također slovno. Izgled slova je proizvoljan, temelji se na jednostavnim geometrijskim elementima. Za način kombiniranja slova uzor je u kin. pisanju. (iz proleksis enciklopedije)
Hangul je korejsko pismo. Početnicima izgleda zastrašujuće jer ih podsjeća na kin…

Triptamini

Triptamin je monoaminialkaloid pronađen u biljkama i životinjama. Njegova struktura se tvori oko indolnog prstena, a prirodno se sintetizira iz aminokiselinetriptofan od kuda je i dobiveno ime triptamin. Triptamin je u tragovima pronađen u mozgovimasisavaca i smatra se da ima ulogu neurotransmitera.

Triptamin je također polazišna osnova za grupu spojeva zajedno zvanih triptamini. U skupini triptamina se nalaze i razni biološki aktivni spojevi poput neurotransmitera ili halucinogena.

Koncentracija triptamina u mozgu štakora iznosi otprilike 3.5 pmol/g.

Mnoge ili skoro sve biljke imaju malenu količinu triptamina koji sudjeluje u procesu biosinteze biljnog hormona indol-3-acetatna kiselina (heteroauksin). Veće koncentracije mogu biti pornađene u biljkama vrste Acacia.

Akacija (Acacia), biljni rod s oko 600 listopadnih ili zimzelenih tropskih ili suptropskih vrsta, raširenih pretežito u Australiji. Kod nas se obični bagrem (Robinia pseudoacacia) pogrešno naziva akacijom. Za prave se akacije…

Legure

Legure ili slitine su krute otopine metala u metalu, bez određenog stehiometrijskog omjera atoma koji čine leguru. Legure točno određenog stehiometrijskog sastava nazivaju se intermetalni spojevi. Miješanjem čiste kovine s nekom drugom kovinom, ili nemetalom (npr. ugljik), dobiva se slitina ili legura boljih svojstava od ishodnog materijala. Legiranje povećava čvrstoću, tvrdoću i otpornost prema koroziji.

Bakar i kositar su svaki za sebe slabi i suviše savitljivi, ali kad se pomiješaju čine čvrstu leguru - broncu. Mjed je tvrda legura bakra i cinka otporna na koroziju, a aluminijske legure su lagane i čvrste i koriste se za gradnju aviona.

Nordijsko zlato je legura koja se rabi za izradu medalja ili kovanica (kovanice EU od 10, 20 i 50 centi načinjene su od nordijskog zlata). Usprkos nazivu, zlato nije sastojak ove legure, nego:
89% bakar
5% aluminij
5% cink
1% kositar

ImeGlavni sastojciSvojstvaUporabaAlnicoaluminij, nikal, kobalt, željezovisoki magnetizamtrajni magnetiAlpakabakar, ci…