Tuesday, 17 June 2014

Legure

Legure ili slitine su krute otopine metala u metalu, bez određenog stehiometrijskog omjera atoma koji čine leguru. Legure točno određenog stehiometrijskog sastava nazivaju se intermetalni spojevi. Miješanjem čiste kovine s nekom drugom kovinom, ili nemetalom (npr. ugljik), dobiva se slitina ili legura boljih svojstava od ishodnog materijala. Legiranje povećava čvrstoću, tvrdoću i otpornost prema koroziji.

Bakar i kositar su svaki za sebe slabi i suviše savitljivi, ali kad se pomiješaju čine čvrstu leguru - broncu. Mjed je tvrda legura bakra i cinka otporna na koroziju, a aluminijske legure su lagane i čvrste i koriste se za gradnju aviona.

Nordijsko zlato je legura koja se rabi za izradu medalja ili kovanica (kovanice EU od 10, 20 i 50 centi načinjene su od nordijskog zlata). Usprkos nazivu, zlato nije sastojak ove legure, nego:
89% bakar
5% aluminij
5% cink
1% kositar

Ime Glavni sastojci Svojstva Uporaba
Alnico aluminij, nikal, kobalt, željezo visoki magnetizam trajni magneti
Alpaka bakar, cink, nikal srebrna boja nakit, posuđe
Babbitt kositar, bakar, antimon tvrd, čvrst klizni ležajevi
Bronca bakar, kositar otporna na koroziju i habanje kipovi, klizni ležajevi
Duraluminij aluminij, bakar čvrst i lagan bicikli, zrakoplovi
Invar željezo, nikal malo širenje pri zagrijavanju mjerni instrumenti
Konstantan bakar, nikal stalan električni otpor otpornici
Kupronikal bakar, nikal trajnost kovanice
Legura za zvona bakar, kositar zvonak zvona
Lem kositar, olovo nisko talište lemljenje
Magnalij aluminij, magnezij jak i lagan zrakoplovi
Mišmetal cerij, željezo, lantan baca iskru kremenčići
Mjed bakar, cink lako se oblikuje glazbala, vijci, odljevci
Monel nikal, bakar otporan na koroziju kemijski pribor
Nehrđajući čelik željezo, krom, nikal otpran na koroziju kuhinjski i kirurški pribor
Nikrom nikal, krom vatrootporan otpornici
Ormolu bakar, cink, kositar zlatna boja uresi
Osmirdij osmij, iridij otporan na habanje vršci pera
Permaloj nikal, željezo visoki magnetizam električni strojevi
Tvrdi kositar kositar, olovo mekan stolni pribor
Tvrdo srebro srebro, bakar tvrđe od čistog srebra nakit, posuđe
Topovska bronca bakar, kositar, cink žilav, otporan na koroziju klizni ležajevi, zupčanici
Woodova slitina bizmut, olovo, kositar, kadmij tali se na 70 oC požarni alarmi

No comments: