Skip to main content

Kua broj

Izvor: http://www.feng-shui-dom.com/

Znamo da Feng Shui dijeli sektore na četiri glavna (istok, jug, zapad, sjever) i četiri sporedna (jugoistok, jugozapad, sjeverozapad, sjeveroistok). No svaki od ukupno osam pravaca (četiri glavna i četiri sporedna) dodatno se dijeli na po tri podpravca, što ukupno čini 24. To su takozvane 24 Planine u feng shui-u, a svrha im je točno određivanje glavnog pravca doma u svrhu točnog postavljanja Lo Shu kvadrata na tlocrt i/ili izračuna Letećih zvijezda. 
 Strane svijeta  Kineski naziv Stupanj 
 SJEVER 1  Ren  337.6 – 352.5
 SJEVER 2  Zi  352.6 – 7.5
 SJEVER 3  Gui  7.6 – 22.5
 Sjeveroistok 1  Chou  22.6 – 37.5
 Sjeveroistok 2  Gen  37.6 – 52.5
 Sjeveroistok 3  Yin  52.6 – 67.5
 ISTOK 1  Jia  67.6 – 82.5
 ISTOK 2  Mao  82.6 – 97.5
 ISTOK 3  Yi  97.6 – 112.5
 Jugoistok 1  Chen  112.6 – 127.5
 Jugoistok 2  Xun  127.6 – 142.5
 Jugoistok 3  Si  142.6 – 157.5
 JUG 1  Bing  157.6 – 172.5
 JUG 2  Wu  172.6 – 187.5
 JUG 3  Ding  187.6 – 202.5
 Jugozapad 1  Wei  202.6 – 217.5
 Jugozapad 2  Kun  217.6 - 232.5
 Jugozapad 3  Shen  232.6 - 247.5
 ZAPAD 1  Geng  247.6 - 262.5
 ZAPAD 2  You  262.6 - 277.5
 ZAPAD 3  Xin  277.6 - 292.5
 Sjeverozapad 1  Xu  292.6 - 307.5
 Sjeverozapad 2  Qian  307.6 - 322.5
 Sjeverozapad 3  Hai  322.6 - 337.5

F1 Sheng Chi (Najbolji pravac) - ponekad ga zovu i Pravac uspjeha, obzirom da je njegova energija usmjerena na rast i napredak, napose u karijeri. Otvara nam mogućnosti za dobre početke i lagodno prikupljanje materijalnih dobara. No on je i više od toga, jer stvara optimizam i pozitivan stav prema sebi samima i životu. Stoga niti ne čudi da njegova energija pripada elementu drveta.
F2 Tian Yi (Pravac zdravlja) - ponekad ga zovu i Nebeski liječnik, prema kineskom originalu. U ovom pravcu treba spavati i ležati kada je čovjek bolestan, kako bi se pospiješilo ozdravljenje. Kada smo zdravi, Pravac zdravlja daje nam energiju kako bismo bili otporniji na vanjske utjecaje i bolesti. Njegova majčinska energija pripada elementu zemlje.
F3 Nien Yan (Pravac Ljubavi) - u prijevodu znači "Produljeni život", a povoljno utiče na veze, ljubav, brak i seksualni život, što se smatra temeljima sretnog i dugog života. Energija ovog pravca pripada elementu metala.
F4 Fu Wei (Pravac osobnog razvoja) - ovaj pravac nam pomaže za vrijeme učenja i obrazovanja pojačavajući inteligenciju, te pri meditaciji ili molitvi. Okrenutost prema ovom pravcu pomaže nam u stjecanju životne mudrosti i duhovnog razvoja. Energija ovog pravca pripada elementu drveta.

Negativnii pravci (redom od najmanje opasnog prema sve opasnijima)
H1 Huo Hai (Nesretni pravac) - ovo je najmanje negativan pravac koji donosi neke sitne neprilike i poteškoće u svakodnevni život i otežava postizanje uspjeha. Čovjeku se čini kao da ga progoni peh u životu. Energija ovog pravca pripada elementu zemlje.
H2 Wu Gui (Pravac pet duhova) - energija ovog pravca je takve prirode da osoba stječe dojam da je "ukleta"; "uvračana" ili slično. Moguće je postići uspjeh, ali kada je isti u samom vrhuncu naglo i neočekivano dolazi pad, koji nije moguće ublažiti niti ispraviti. Osobe pogođene ovakvom vrstom energije često su vrlo teške naravi i svađalački nastrojene. Energija ovog pravca pripada elementu vatre.
H3 Liu Shar (Pravac šest ubojstava) - energija ovog pravca kada se često boravi okrenut prema njemu uzrokuje neprilike u ljubavnim ali i poslovnim vezama, čineći osobu u očima partnera antipatičnom i neprihvatljivom. Energija ovog pravca pripada elementu vode.
H4 Jueh Ming (Pravac potpunog gubitka) - ovo je najnesretniji mogući pravac koji donosi sve vrste zle kobi koje samo u svojim najcrnjim morama možete zamisliti. Gubitak novca, propast karijere i sitne ozljede samo su najblaži oblik ove vrste energije. U svojoj punoj snazi ona donosi teške i smrtonosne bolesti, izuzetno težak životni put, katastrofe svih mogućih vrsta, pa čak i smrt. Energija ovog pravca pripada elementu metala.

Istočna grupa, pozitivni pravci

Kua brojevi

1

3

4

9

Sheng Chi (Najbolji pravac)

jugoistok

jug

sjever

istok

Tian Yi (Pravac zdravlja)

istok

sjever

jug

jugoistok

Nien Yan (Pravac ljubavi)

jug

jugoistok

istok

sjever

Fu Wei (Pravac osobnog razvoja)

sjever

istok

jugoistok

jug


Istočna grupa, negativni pravci

Kua brojevi

1

3

4

9

Huo Hai (Nesretni pravac)

zapad

jugozapad

sjeverozapad

sjeveroistok

Wu Gui (Pravac pet duhova)

sjeveroistok

sjeverozapad

jugozapad

zapad

Liu Shar (Pravac šest ubojstava)

sjeverozapad

sjeveroistok

zapad

jugozapad

Jueh Ming (Pravac potpunog gubitka)

jugozapad


Zapadna grupa, pozitivni pravci

Kua brojevi

2 (i muški kua 5)

6

7

8 (i ženski kua 5)

Sheng Chi (Najbolji pravac)

sjeveroistok

zapad

sjeverozapad

jugozapad

Tian Yi (Pravac zdravlja)

zapad

sjeveroistok

jugozapad

sjeverozapad

Nien Yan (Pravac ljubavi)

sjeverozapad

jugozapad

sjeveroistok

zapad

Fu Wei (Pravac osobnog razvoja)

jugozapad

sjeverozapad

zapad

sjeveroistok

 
Zapadna grupa, negativni pravci

Kua brojevi

2 (i muški kua 5)

6

7

8 (i ženski kua 5)

Huo Hai (Nesretni pravac)

istok

jugoistok

sjever

jug

Wu Gui (Pravac pet duhova)

jugoistok

istok

jug

sjever

Liu Shar (Pravac šest ubojstava)

jug

sjever

jugoistok

istok

Jueh Ming (Pravac potpunog gubitka)

sjever

jug

istok

jugoistok


Mario (istočna 4)
F1 sjever karijera
F2 jug zdravlje
F3 istok ljubav
F4 jugoistok osobni razvoj


Tata (istočna 3)
F1 jug karijera
F2 sjever zdravlje
F3 istok ljubav
F4 jugoistok osobni razvoj


Mama (zapadna 2)
F1 SI karijera
F2 Z zdravlje
F3 SZ ljubav
F4 JZ osobni razvoj


Ja (zapadna 7)
F1 SZ karijera
F2 JZ zdravlje
F3 SI ljubav
F4 Z osobni razvoj

Comments

Popular posts from this blog

Korejsko pismo

http://www.youtube.com/watch?v=CdiR-6e1h0o 
http://www.koreanwikiproject.com/wiki/index.php?title=Hangeul_step_1/hr
http://korejskijezik.wordpress.com/

korejsko pismo, slovno pismo korejskoga jezika. Upotrebljava se sámo ili u kombinaciji sa znakovima kin. podrijetla koji služe za zapisivanje cijelih riječi ili osnova. Do konca VII. st. u Koreji se pisalo samo kin. pismom i jezikom. God. 692. načinjeno je od kin. znakova slogovno pismo. Oko 1400. izumljen je tisak s pokretnim slovima, pa je načinjeno jednostavnije, današnje slovno pismo, u kojem su posebni znakovi za suglasnike i posebni za samoglasnike. Po predaji 1446. načinio ga je kralj Sedžon. Vjerojatno je da se za načela ugledao na mongolsko pismo galik, koje je također slovno. Izgled slova je proizvoljan, temelji se na jednostavnim geometrijskim elementima. Za način kombiniranja slova uzor je u kin. pisanju. (iz proleksis enciklopedije)
Hangul je korejsko pismo. Početnicima izgleda zastrašujuće jer ih podsjeća na kin…

Triptamini

Triptamin je monoaminialkaloid pronađen u biljkama i životinjama. Njegova struktura se tvori oko indolnog prstena, a prirodno se sintetizira iz aminokiselinetriptofan od kuda je i dobiveno ime triptamin. Triptamin je u tragovima pronađen u mozgovimasisavaca i smatra se da ima ulogu neurotransmitera.

Triptamin je također polazišna osnova za grupu spojeva zajedno zvanih triptamini. U skupini triptamina se nalaze i razni biološki aktivni spojevi poput neurotransmitera ili halucinogena.

Koncentracija triptamina u mozgu štakora iznosi otprilike 3.5 pmol/g.

Mnoge ili skoro sve biljke imaju malenu količinu triptamina koji sudjeluje u procesu biosinteze biljnog hormona indol-3-acetatna kiselina (heteroauksin). Veće koncentracije mogu biti pornađene u biljkama vrste Acacia.

Akacija (Acacia), biljni rod s oko 600 listopadnih ili zimzelenih tropskih ili suptropskih vrsta, raširenih pretežito u Australiji. Kod nas se obični bagrem (Robinia pseudoacacia) pogrešno naziva akacijom. Za prave se akacije…

Legure

Legure ili slitine su krute otopine metala u metalu, bez određenog stehiometrijskog omjera atoma koji čine leguru. Legure točno određenog stehiometrijskog sastava nazivaju se intermetalni spojevi. Miješanjem čiste kovine s nekom drugom kovinom, ili nemetalom (npr. ugljik), dobiva se slitina ili legura boljih svojstava od ishodnog materijala. Legiranje povećava čvrstoću, tvrdoću i otpornost prema koroziji.

Bakar i kositar su svaki za sebe slabi i suviše savitljivi, ali kad se pomiješaju čine čvrstu leguru - broncu. Mjed je tvrda legura bakra i cinka otporna na koroziju, a aluminijske legure su lagane i čvrste i koriste se za gradnju aviona.

Nordijsko zlato je legura koja se rabi za izradu medalja ili kovanica (kovanice EU od 10, 20 i 50 centi načinjene su od nordijskog zlata). Usprkos nazivu, zlato nije sastojak ove legure, nego:
89% bakar
5% aluminij
5% cink
1% kositar

ImeGlavni sastojciSvojstvaUporabaAlnicoaluminij, nikal, kobalt, željezovisoki magnetizamtrajni magnetiAlpakabakar, ci…