Skip to main content

Prosječne plaće; usporedbe

Average Monthly Salary | Croatia: 7,437 HRK

Average Monthly Salary | Switzerland: 9,030 CHF = 56,731 HRK
Median Monthly Salary | Switzerland: 8,000 CHF  = 50,260 HRK
Average Salary in Switzerland in Pharmacist 9,600 CHF = 60,312 HRK

Average Monthly Salary | Germany: 4,027 EUR = 30,852 HRK
Median Monthly Salary | Germany: 3,500 EUR = 26,814 HRK
Pharmaceutical and Biotechnology: 3,333 EUR = 25,534 HRK

Average Salary in Italy in Pharmacist 4,514 EUR = 34,582 HRK

Average Monthly Salary | Australia: 7,073 AUD = 35,568 HRK
Median Monthly Salary| Australia: 5,833 AUD = 29,332 HRK
Average Salary in Australia in Pharmacist 5,938 AUD = 29,860 HRK

Average Monthly Salary | United States: 6 140 USD = 34 253 HRK
Median Monthly Salary | United States: 5,000 USD = 27,863 HRK
Average Salary in United States in Pharmacist 8,640 USD = 48,147 HRK

Average Monthly Salary | Japan: 355,756 JPY = 19,398 HRK

Average Monthly Salary | Austria: 3,296 EUR = 25,251 HRK
Pharmaceutical and Biotechnology: 5,133 EUR= 39,325 HRK

Average Monthly Salary | United Kingdom: 4,458 GBP
Median Monthly Salary | United Kingdom: 2,792 GBP = 25,975 HRK
Average Salary in United Kingdom in Pharmacist: 4,500 GBP = 41,865 HRK

Comments

Popular posts from this blog

Korejsko pismo

http://www.youtube.com/watch?v=CdiR-6e1h0o 
http://www.koreanwikiproject.com/wiki/index.php?title=Hangeul_step_1/hr
http://korejskijezik.wordpress.com/

korejsko pismo, slovno pismo korejskoga jezika. Upotrebljava se sámo ili u kombinaciji sa znakovima kin. podrijetla koji služe za zapisivanje cijelih riječi ili osnova. Do konca VII. st. u Koreji se pisalo samo kin. pismom i jezikom. God. 692. načinjeno je od kin. znakova slogovno pismo. Oko 1400. izumljen je tisak s pokretnim slovima, pa je načinjeno jednostavnije, današnje slovno pismo, u kojem su posebni znakovi za suglasnike i posebni za samoglasnike. Po predaji 1446. načinio ga je kralj Sedžon. Vjerojatno je da se za načela ugledao na mongolsko pismo galik, koje je također slovno. Izgled slova je proizvoljan, temelji se na jednostavnim geometrijskim elementima. Za način kombiniranja slova uzor je u kin. pisanju. (iz proleksis enciklopedije)
Hangul je korejsko pismo. Početnicima izgleda zastrašujuće jer ih podsjeća na kin…

Triptamini

Triptamin je monoaminialkaloid pronađen u biljkama i životinjama. Njegova struktura se tvori oko indolnog prstena, a prirodno se sintetizira iz aminokiselinetriptofan od kuda je i dobiveno ime triptamin. Triptamin je u tragovima pronađen u mozgovimasisavaca i smatra se da ima ulogu neurotransmitera.

Triptamin je također polazišna osnova za grupu spojeva zajedno zvanih triptamini. U skupini triptamina se nalaze i razni biološki aktivni spojevi poput neurotransmitera ili halucinogena.

Koncentracija triptamina u mozgu štakora iznosi otprilike 3.5 pmol/g.

Mnoge ili skoro sve biljke imaju malenu količinu triptamina koji sudjeluje u procesu biosinteze biljnog hormona indol-3-acetatna kiselina (heteroauksin). Veće koncentracije mogu biti pornađene u biljkama vrste Acacia.

Akacija (Acacia), biljni rod s oko 600 listopadnih ili zimzelenih tropskih ili suptropskih vrsta, raširenih pretežito u Australiji. Kod nas se obični bagrem (Robinia pseudoacacia) pogrešno naziva akacijom. Za prave se akacije…

Legure

Legure ili slitine su krute otopine metala u metalu, bez određenog stehiometrijskog omjera atoma koji čine leguru. Legure točno određenog stehiometrijskog sastava nazivaju se intermetalni spojevi. Miješanjem čiste kovine s nekom drugom kovinom, ili nemetalom (npr. ugljik), dobiva se slitina ili legura boljih svojstava od ishodnog materijala. Legiranje povećava čvrstoću, tvrdoću i otpornost prema koroziji.

Bakar i kositar su svaki za sebe slabi i suviše savitljivi, ali kad se pomiješaju čine čvrstu leguru - broncu. Mjed je tvrda legura bakra i cinka otporna na koroziju, a aluminijske legure su lagane i čvrste i koriste se za gradnju aviona.

Nordijsko zlato je legura koja se rabi za izradu medalja ili kovanica (kovanice EU od 10, 20 i 50 centi načinjene su od nordijskog zlata). Usprkos nazivu, zlato nije sastojak ove legure, nego:
89% bakar
5% aluminij
5% cink
1% kositar

ImeGlavni sastojciSvojstvaUporabaAlnicoaluminij, nikal, kobalt, željezovisoki magnetizamtrajni magnetiAlpakabakar, ci…