Skip to main content

TriptaminiTriptamin je monoamini alkaloid pronađen u biljkama i životinjama. Njegova struktura se tvori oko indolnog prstena, a prirodno se sintetizira iz aminokiseline triptofan od kuda je i dobiveno ime triptamin. Triptamin je u tragovima pronađen u mozgovima sisavaca i smatra se da ima ulogu neurotransmitera.

Triptamin je također polazišna osnova za grupu spojeva zajedno zvanih triptamini. U skupini triptamina se nalaze i razni biološki aktivni spojevi poput neurotransmitera ili halucinogena.

Koncentracija triptamina u mozgu štakora iznosi otprilike 3.5 pmol/g.

Mnoge ili skoro sve biljke imaju malenu količinu triptamina koji sudjeluje u procesu biosinteze biljnog hormona indol-3-acetatna kiselina (heteroauksin). Veće koncentracije mogu biti pornađene u biljkama vrste Acacia.

Akacija (Acacia), biljni rod s oko 600 listopadnih ili zimzelenih tropskih ili suptropskih vrsta, raširenih pretežito u Australiji. Kod nas se obični bagrem (Robinia pseudoacacia) pogrešno naziva akacijom. Za prave se akacije udomaćio naziv mimoze.
 
Triptamin u biljci djeluje kao prirodni pesticid.

Najpoznatiji triptamini su serotonin, važan neurotransmiter, i melatonin. Triptamini alkaloidi pronađeni u gljivama, biljkama i životinjama čovjek često koristi zbog njihovih psihoaktivnih djelovanja. Neki od takvih primjera je i psilocibin iz gljive, i DMT nekih biljaka. Napravljeni su i mnogi sintetički triptamini koji uključuji sumatriptan, lijek za migrenu.

 
Lizergid (LSD; kratica od engl. lysergic acid diethylamide, LSD-25 ili acid) je dietilamid lizerginske kiseline. (C20H25N3O)LSD je polusintetska psihodelična droga iz porodice triptamina. Sintetizira se iz lizerginske kiseline, dobivene iz gljivice koja raste kao parazit na raženom klasu.

Kao antagonist na serotoninske receptore uzorkuje plastične, obojene vizije, preosjetljivost prema mirisima i zvukovima, fenomen sinestezije, poremećen osjećaj prostora i vremena, osjećaj otuđenja tijela (depersonalizacija) i dr.

Efekti LSD-a normalno traju 8 do 16 sati, a prvi znaci vidljivi su 30 do 60 minuta nakon uzimanja. Tolerancija na LSD slabi i nestaje već nakon 3 dana, LSD vrlo teško može izazvati psihičku ovisnost, a fizička niti ne postoji i dosad nije zabilježena.

LSD je samo ključ za vrata, ono što se događa u sobi ovisi samo o osobi i njenom okolišu. Loš trip je gotovo uvijek izazvan zbog loših uvjeta i stava osobe. Iskustvo ovisi o stanju svijesti koje osoba ima prije uzimanja LSD-a i o okolišu odnosno atmosferi u kojoj se osoba nalazi. Okoliš predstavlja društvo, okolnosti iliti atmosferu. To se još naziva set i setting po riječima dr. Timothya Learya.
Psihički efekti su stanje povišene svijesti, eventualno povećan kreativni i socijalni aspekt, drugačije shvaćanje stvarnosti, doživljavanje istih stvari na drugi način, drugim riječima kao što se često navodi i duboka religiozna odnosno spiritualna iskustva.

LSD može biti triger (okidač) u pojavi shizofrenije, no u tim slučajevima potrebno je zadovoljiti mnoge kriterije što je vrlo rijetko. Osoba mora biti kandidat (naprimjer i najčešće zbog genetike) za shizofreniju i u trijeznom stanju, no i samo to nije dovoljno. LSD može prouzrokovati psihičke traume koje će potrajati nakon "skidanja", međutim i za to je vrlo važna osoba i okolina. Osobe s bilo kakvim psihičkim poremećajima ili izuzetno nestabilni karakter lako podliježu lošem iskustvu. Okolina u kojoj se osoba osjeća neugodno, neželjeno, u strahu i slično često je uzrok lošem iskustvu.
 
 
DMT


Dimethyltryptamine, također poznat kao DMT ili N,N-dimethyltryptamine je triptamin koji se prirodno javlja u ljudskom tijelu kao neurotransmiter, stvara se u vrlo malim količinama tijekom normalnog metabolizma preko enzima triptamin-N-metiltransferaza. Ima indolnu strukturu i sličan je neurotransmiteru serotoninu koji je također po prirodi triptamin. Čist DMT na sobnoj temperaturi izgleda kao bezbojni vosak ili kristal. DMT je prvotno sintetiziran 1931. godine, tek je kasnijih godina pronađen unutar ljudskog organizma. Također se prirodno nalazi u velikom broju biljaka. Biljke koje sadrže DMT se koriste unutar nekoliko južnoameričkih šamanističkih kultura. On je glavni aktivni sastojak praha yopo i napitka ayahuascae.

DMT je jaka psihoaktivna tvar. Ako se DMT unosi pušenjem, inhalacijom, inekcijom, ili oralno (zajedno sa maoinhibitorima, može izazvati posebno jako etnogenetsko iskustvo, uključuju stvarne halucinacije (iskustvo koje se ničime ne razlikuje od stvarnosti).

Inhalacija: Ako se DMT puši ili inhalira, maksimalni učinak traje kratki vremenski period (10 minuta +/- 5 minuta). Početak djelovanja nakon inhalacije je vrlo brz (manje od 45 sekundi) i maksimum dosežu za manje od minute.

Intravenozno: Injektiranje DMT-a stvara iskustvo slično inhalaciji u dužini trajanja, intenzitetu, i karakteristikama.

Oralno unošenje: DMT se unutar probavnog sustav raspada zbog djelovanja enzima maooksidatora, te je neaktivan, ako se uzima oralno, osim ako se ne uzima uz maoinhibitore (MAOI). Šamanski napitak ayahuasca, ili yage, je mješavina slična čaju, a sastoji se od prokuhanog lišća, djelova korjenja različitih biljaka. Obično se koriste Psychotria viridis koja sadrži veliki postotak DMT-a, i Banisteriopsis caapi koja sadrži hermalin alkaloide koji su snažni MAOI. Uzimajući se oralno s odgovarajućim MAOI-ma, DMT stvara dugotrajno(više od 1 sata), izrazito intenzivno iskustvo.

MAO = monoaminooksidaza, enzim koji razgrađuje neurohormone. MAO inhibitori koriste se u liječenju depresije i Parkinsonove bolesti.

Nekoliko spekulativnih i još ne razjašnjenih hipoteza sugerira da endogeni DMT, kojega proizvodi ljudski mozak, sudjeluje u psihološkim i neurološkim stanjima. Kako je DMT prirodni spoj kojega stvara naše tijelo, neki vjeruju da igra ključnu ulogu u sanjanju, iskustvima bliske smrti i drugim mističnim stanjima.
Postoje interesantni ne znanstveni pisci koji su govorili o DMT kao Terrence McKenna i Jeremy Narby. Sa znanstvene strane, možda je najbolje poznat Rick Strassmanov DMT: The Spirit Molecule, knjiga koja je 2010. prevedena na hrvatski pod nazivom DMT: Duhovna molekula.
 

Comments

Popular posts from this blog

Korejsko pismo

http://www.youtube.com/watch?v=CdiR-6e1h0o 
http://www.koreanwikiproject.com/wiki/index.php?title=Hangeul_step_1/hr
http://korejskijezik.wordpress.com/

korejsko pismo, slovno pismo korejskoga jezika. Upotrebljava se sámo ili u kombinaciji sa znakovima kin. podrijetla koji služe za zapisivanje cijelih riječi ili osnova. Do konca VII. st. u Koreji se pisalo samo kin. pismom i jezikom. God. 692. načinjeno je od kin. znakova slogovno pismo. Oko 1400. izumljen je tisak s pokretnim slovima, pa je načinjeno jednostavnije, današnje slovno pismo, u kojem su posebni znakovi za suglasnike i posebni za samoglasnike. Po predaji 1446. načinio ga je kralj Sedžon. Vjerojatno je da se za načela ugledao na mongolsko pismo galik, koje je također slovno. Izgled slova je proizvoljan, temelji se na jednostavnim geometrijskim elementima. Za način kombiniranja slova uzor je u kin. pisanju. (iz proleksis enciklopedije)
Hangul je korejsko pismo. Početnicima izgleda zastrašujuće jer ih podsjeća na kin…

Legure

Legure ili slitine su krute otopine metala u metalu, bez određenog stehiometrijskog omjera atoma koji čine leguru. Legure točno određenog stehiometrijskog sastava nazivaju se intermetalni spojevi. Miješanjem čiste kovine s nekom drugom kovinom, ili nemetalom (npr. ugljik), dobiva se slitina ili legura boljih svojstava od ishodnog materijala. Legiranje povećava čvrstoću, tvrdoću i otpornost prema koroziji.

Bakar i kositar su svaki za sebe slabi i suviše savitljivi, ali kad se pomiješaju čine čvrstu leguru - broncu. Mjed je tvrda legura bakra i cinka otporna na koroziju, a aluminijske legure su lagane i čvrste i koriste se za gradnju aviona.

Nordijsko zlato je legura koja se rabi za izradu medalja ili kovanica (kovanice EU od 10, 20 i 50 centi načinjene su od nordijskog zlata). Usprkos nazivu, zlato nije sastojak ove legure, nego:
89% bakar
5% aluminij
5% cink
1% kositar

ImeGlavni sastojciSvojstvaUporabaAlnicoaluminij, nikal, kobalt, željezovisoki magnetizamtrajni magnetiAlpakabakar, ci…