Wednesday, 5 December 2012

Koliko truda u životu, za ova dva koraka vlage, i za potpuno nevidjelo!

No comments: