Skip to main content

26 Amazing Facts About Finlands Unorthodox Education System

1. Finnish children don't start school until they are 7.
2. They rarely take exams or do homework until they are well into their teens.
3. The children are not measured at all for the first six years of their education.
4. There is only one mandatory standardized test in Finland, taken when children are 16.
5. All children, clever or not, are taught in the same classrooms.
6. Finland spends around 30 percent less per student than the United States.
7. 30 percent of children receive extra help during their first nine years of school.
8. 66 percent of students go to college. The highest rate in Europe.
9. The difference between weakest and strongest students is the smallest in the world.
10. Science classes are capped at 16 students so that they may perform practical experiments every class.
11. 93 percent of Finns graduate from high school.
12. 17.5 percent higher than the US.
13. 43 percent of Finnish high-school students go to vocational schools.
14. Elementary school students get 75 minutes of recess a day in Finnish versus an average of 27 minutes in the US.
15. Teachers only spend 4 hours a day in the classroom, and take 2 hours a week for "professional development".
16. Finland has the same amount of teachers as New York City, but far fewer students. 600,000 students compared to 1.1 million in NYC.
17. The school system is 100% state funded.
18. All teachers in Finland must have a masters degree, which is fully subsidized.
19. The national curriculum is only broad guidelines.
20. Teachers are selected from the top 10% of graduates.
21. In 2010, 6600 applicants vied for 660 primary school training slots
22. The average starting salary for a Finnish teacher was $29,000 in 2008. Compared with $36,000 in the United States. However, high school teachers with 15 years of experience make 102 percent of what other college graduates make.
23. There is no merit pay for teachers
24. Teachers are given the same status as doctors and lawyers
25. In an international standardized measurement in 2001, Finnish children came top or very close to the top for science, reading and mathematics. It's consistently come top or very near every time since.
26. And despite the differences between Finland and the US, it easily beats countries with a similar demographic

Comments

Popular posts from this blog

Korejsko pismo

http://www.youtube.com/watch?v=CdiR-6e1h0o 
http://www.koreanwikiproject.com/wiki/index.php?title=Hangeul_step_1/hr
http://korejskijezik.wordpress.com/

korejsko pismo, slovno pismo korejskoga jezika. Upotrebljava se sámo ili u kombinaciji sa znakovima kin. podrijetla koji služe za zapisivanje cijelih riječi ili osnova. Do konca VII. st. u Koreji se pisalo samo kin. pismom i jezikom. God. 692. načinjeno je od kin. znakova slogovno pismo. Oko 1400. izumljen je tisak s pokretnim slovima, pa je načinjeno jednostavnije, današnje slovno pismo, u kojem su posebni znakovi za suglasnike i posebni za samoglasnike. Po predaji 1446. načinio ga je kralj Sedžon. Vjerojatno je da se za načela ugledao na mongolsko pismo galik, koje je također slovno. Izgled slova je proizvoljan, temelji se na jednostavnim geometrijskim elementima. Za način kombiniranja slova uzor je u kin. pisanju. (iz proleksis enciklopedije)
Hangul je korejsko pismo. Početnicima izgleda zastrašujuće jer ih podsjeća na kin…

Triptamini

Triptamin je monoaminialkaloid pronađen u biljkama i životinjama. Njegova struktura se tvori oko indolnog prstena, a prirodno se sintetizira iz aminokiselinetriptofan od kuda je i dobiveno ime triptamin. Triptamin je u tragovima pronađen u mozgovimasisavaca i smatra se da ima ulogu neurotransmitera.

Triptamin je također polazišna osnova za grupu spojeva zajedno zvanih triptamini. U skupini triptamina se nalaze i razni biološki aktivni spojevi poput neurotransmitera ili halucinogena.

Koncentracija triptamina u mozgu štakora iznosi otprilike 3.5 pmol/g.

Mnoge ili skoro sve biljke imaju malenu količinu triptamina koji sudjeluje u procesu biosinteze biljnog hormona indol-3-acetatna kiselina (heteroauksin). Veće koncentracije mogu biti pornađene u biljkama vrste Acacia.

Akacija (Acacia), biljni rod s oko 600 listopadnih ili zimzelenih tropskih ili suptropskih vrsta, raširenih pretežito u Australiji. Kod nas se obični bagrem (Robinia pseudoacacia) pogrešno naziva akacijom. Za prave se akacije…

Legure

Legure ili slitine su krute otopine metala u metalu, bez određenog stehiometrijskog omjera atoma koji čine leguru. Legure točno određenog stehiometrijskog sastava nazivaju se intermetalni spojevi. Miješanjem čiste kovine s nekom drugom kovinom, ili nemetalom (npr. ugljik), dobiva se slitina ili legura boljih svojstava od ishodnog materijala. Legiranje povećava čvrstoću, tvrdoću i otpornost prema koroziji.

Bakar i kositar su svaki za sebe slabi i suviše savitljivi, ali kad se pomiješaju čine čvrstu leguru - broncu. Mjed je tvrda legura bakra i cinka otporna na koroziju, a aluminijske legure su lagane i čvrste i koriste se za gradnju aviona.

Nordijsko zlato je legura koja se rabi za izradu medalja ili kovanica (kovanice EU od 10, 20 i 50 centi načinjene su od nordijskog zlata). Usprkos nazivu, zlato nije sastojak ove legure, nego:
89% bakar
5% aluminij
5% cink
1% kositar

ImeGlavni sastojciSvojstvaUporabaAlnicoaluminij, nikal, kobalt, željezovisoki magnetizamtrajni magnetiAlpakabakar, ci…