Sunday, 18 November 2012

Žene se dijele na ničije, nečije i svačije. Ti si naišao na ničiju. Mnogo bolje bi bilo da si naišao na nečiju jer nečija je nečija, navikla je da pripada, pa, kako je jednom bila nečija, može postati i tvoja. A ova što je vazda ničija ni na šta nije navikla. Nije ni morala da se navikava. A ti misliš - dobro je, ničija je slobodna. Pa baš zato je ničija, jer voli slobodu, što nikad ne bi postala nečija. Svačija je isto nečija. Samo što je previše nečija, ali uz dobre razloge može postati umjereno nečija, pa opet može postati samo tvoja. Pa čemu onda osmijeh što sam ja ničija kad je to zapravo najgore što može da ti se desi?

No comments: