Wednesday, 10 October 2012

Broj sa sto nula zove se googol. Riječ "googol" izmislio je devetogodišnji dječak Milton Sirrota kada ga je njegov stric, američki matematičar Edward Kasner zamolio da nadjene ime broju 10^100. Broj 10^googol nazvan je googolplex.

No comments: