Saturday, 8 September 2012

Pet elemenata u našem domu

Istočna strana vašeg doma ujutro upije chi-energiju koja raste, a poznata je kao energija drveta. Kako dan teče, sunce se giba od istoka prema jugu i puni južnu stranu doma vatrenom chi-energijom. Potom se sunce počinje spuštati i unosi mirniju energiju zemlje u jugozapadnu stranu doma i u njegovo središte. Dok se sunce spušta, zapadna strana preuzima chi-energiju metala, usmjerenu prema unutra. Kada padne noć, sjeverna strana vašeg doma prima blagotvornu chi-energiju vode.

No comments: