Skip to main content

Izvadak iz proleksis enciklopedije

šintoizam (kin. shen dao; jap. shinto put bogova), učenje o bogovima; jap. autohtona religija, nastala od animizma, politeizma s primjesama šamanizma i mitova srodnih azijskih kozmogonija. Božanstva (kami) su dusi prir. sila (bregovi, rijeke, jezera, drveće, Sunce, Mjesec, neke životinje, os. lisica Inari, itd.). Od prabožanstava Izanami i Izanagija potekli su ostali bogovi koji su stvorili jap. otoke i na kojima je prvi vladar bio unuk božice Sunca Amaterasu. Njezini su potomci carevi i nar. heroji, a kult predaka povezuje se s kultom nacije. Na š. s vremenom utječe konfucionizam, budizam i druge religije pa nastaju mnoge sljedbe; u XIX. st. car promovira čisti š. kao religiju predaka, s kultom careve osobe, proglašava ga drž. religijom odvojenom od 12 sljedbi pučkoga šintoizma. Razlikuju se međusobno povezani oblici šintoizma: hramski š. posvećen štovanju kamija u mjesnim hramovima, sljedbenski vezan (os. u XIX. st.) uz razne sljedbe i njihove utemeljitelje, carski koji je naglašavao božanstvenost carske osobe, i narodni, koji čuva drevne tradicije arhajske religije (gatanje, šamanske obrede, kultove kućnih i poljskih bogova). Šintoistički hramovi nalaze se na posvećenom prostoru označenom pletenom slamnatom užadi koja obavija kamenje, stijenje i otočiće. Okruženi su otvorenim drvenim dverima (torii), a u sred. prostoru (honden) čuvaju se relikvije (ogledala, mačevi, dragulji). U njima se obavljaju tipične jap. svetkovine, kao što su obred čišćenja, klanjanja, otvaranje vrata unutar. svetišta, prinošenje žrtvene hrane, molitva i dr.

Comments

Popular posts from this blog

Korejsko pismo

http://www.youtube.com/watch?v=CdiR-6e1h0o 
http://www.koreanwikiproject.com/wiki/index.php?title=Hangeul_step_1/hr
http://korejskijezik.wordpress.com/

korejsko pismo, slovno pismo korejskoga jezika. Upotrebljava se sámo ili u kombinaciji sa znakovima kin. podrijetla koji služe za zapisivanje cijelih riječi ili osnova. Do konca VII. st. u Koreji se pisalo samo kin. pismom i jezikom. God. 692. načinjeno je od kin. znakova slogovno pismo. Oko 1400. izumljen je tisak s pokretnim slovima, pa je načinjeno jednostavnije, današnje slovno pismo, u kojem su posebni znakovi za suglasnike i posebni za samoglasnike. Po predaji 1446. načinio ga je kralj Sedžon. Vjerojatno je da se za načela ugledao na mongolsko pismo galik, koje je također slovno. Izgled slova je proizvoljan, temelji se na jednostavnim geometrijskim elementima. Za način kombiniranja slova uzor je u kin. pisanju. (iz proleksis enciklopedije)
Hangul je korejsko pismo. Početnicima izgleda zastrašujuće jer ih podsjeća na kin…

Triptamini

Triptamin je monoaminialkaloid pronađen u biljkama i životinjama. Njegova struktura se tvori oko indolnog prstena, a prirodno se sintetizira iz aminokiselinetriptofan od kuda je i dobiveno ime triptamin. Triptamin je u tragovima pronađen u mozgovimasisavaca i smatra se da ima ulogu neurotransmitera.

Triptamin je također polazišna osnova za grupu spojeva zajedno zvanih triptamini. U skupini triptamina se nalaze i razni biološki aktivni spojevi poput neurotransmitera ili halucinogena.

Koncentracija triptamina u mozgu štakora iznosi otprilike 3.5 pmol/g.

Mnoge ili skoro sve biljke imaju malenu količinu triptamina koji sudjeluje u procesu biosinteze biljnog hormona indol-3-acetatna kiselina (heteroauksin). Veće koncentracije mogu biti pornađene u biljkama vrste Acacia.

Akacija (Acacia), biljni rod s oko 600 listopadnih ili zimzelenih tropskih ili suptropskih vrsta, raširenih pretežito u Australiji. Kod nas se obični bagrem (Robinia pseudoacacia) pogrešno naziva akacijom. Za prave se akacije…

Legure

Legure ili slitine su krute otopine metala u metalu, bez određenog stehiometrijskog omjera atoma koji čine leguru. Legure točno određenog stehiometrijskog sastava nazivaju se intermetalni spojevi. Miješanjem čiste kovine s nekom drugom kovinom, ili nemetalom (npr. ugljik), dobiva se slitina ili legura boljih svojstava od ishodnog materijala. Legiranje povećava čvrstoću, tvrdoću i otpornost prema koroziji.

Bakar i kositar su svaki za sebe slabi i suviše savitljivi, ali kad se pomiješaju čine čvrstu leguru - broncu. Mjed je tvrda legura bakra i cinka otporna na koroziju, a aluminijske legure su lagane i čvrste i koriste se za gradnju aviona.

Nordijsko zlato je legura koja se rabi za izradu medalja ili kovanica (kovanice EU od 10, 20 i 50 centi načinjene su od nordijskog zlata). Usprkos nazivu, zlato nije sastojak ove legure, nego:
89% bakar
5% aluminij
5% cink
1% kositar

ImeGlavni sastojciSvojstvaUporabaAlnicoaluminij, nikal, kobalt, željezovisoki magnetizamtrajni magnetiAlpakabakar, ci…