Wednesday, 26 September 2012

hijeroglifsko pismo, opći naziv za pisma u kojima znakovi označavaju pojmove i riječi, također i za pisma potekla od takvih (npr. slogovna pisma u kojima se vide tragovi takva starijega tipa u ideogramima i sl.; takvo je egipatsko h. p.). Naziv hijeroglif upotrebljava se za znak takva pisma, npr. za današnje kin. pismo i za hijeroglifske dijelove (neslogovne) japanskoga i korejskoga.

No comments: